„Ivabaltė“: duomenų analitika, padedanti naviguoti
versle pučiant naujiems vėjams

Išmanių žemės ūkio sprendimų srityje veikianti „Ivabaltė“ jau daugiau nei 25 metus prekiauja žemės ūkio technika ir teikia logistikos bei finansavimo paslaugas Lietuvos ūkininkams. Daugiau nei 100 darbuotojų subūrusi įmonė duomenų analitikos įrankius pasitelkė tam, kad atsinaujinus komandai taptų įmanoma išsyk pažinti ir įvertinti „Ivabaltės“ verslo situaciją bei sukurti palankias sąlygas ateityje priimti efektyvius, duomenimis grįstus sprendimus. Bendrovė įsitikino, kad naujiems vadovams duomenys ir įrankiai, leidžiantys juos lengvai vertinti bei, esant reikalui, prognozuoti, padeda sėkmingai vystyti verslą, kol šis išgyvena pokyčius ir ruošiasi augimui.

Neturite laiko skaityti viso teksto?

Štai, ko pasiekėme su „Ivabaltė“ penkiais sakiniais:

Identifikavome pirmuosius žingsnius, kad suprastume, kokios integracijos yra būtinos „Ivabaltės“ komandai.

Duomenų analitikos prioritetu įvardinome finansų ir pardavimų modulius.

Įdiegėme finansų modulį, kuris apjungė duomenis iš Labbis ir Axapta apskaitos sistemų bei papildomų duomenų šaltinių.

Įdiegėme pardavimų analitikos modulį, kuris apjungė duomenis iš abiejų sistemų bei leido bendrovei analizuoti pardavimų duomenis įvairiais pjūviais.

Sukūrę finansų ir pardavimų modulius, apmokėme komandą, kaip naudotis Power BI plarforma, kurti naujas ataskaitas ir atlikti analizę.

Užduotis

Įmonės plėtros ir vadovybės kaitos etapų sėkmę lemia skaidrumas ir galimybė vykstant pokyčiams verslo sprendimus pagrįsti svariais argumentais. Dažnai tam pasitarnauja nuolatiniai pokalbiai su komanda ir ne ką mažiau – akylas duomenų stebėjimas bei analizė. Naujam vadovui tinkamai susisteminti verslo duomenys yra lyg vanduo, darbo pradžią paverčiantys kur kas mažiau įtemptu laikotarpiu ir paspartinantys įsiliejimą į naują komandą. Tam, kad būtų galima iškart įvertinti įmonės situaciją, reikalingi duomenų kaupimo ir ataskaitų ruošimo įrankiai bei įgudę ir duomenis analizuoti gebantys darbuotojai. „Ivabaltės“ užduotis „DataSoftum“ komandai buvo identifikuoti duomenų analitikos poreikius įmonėje bendrovės vairą perėmus naujai vadovei ir įgyvendinti pirmuosius žingsnius, leisiančius analizuoti verslo situaciją bei optimizuoti veiklą.

num1

Apsibrėžti

Apsibrėžti duomenų analizės vaidmenį finansų valdymo strategijoje.

num2

Įdiegti

Įdiegti finansų modulį, kuris apjungtų duomenis iš įvairių duomenų šaltinių.

num3

Apjungti

Apjungėme duomenis iš įvairių sistemų, kurios nėra pritaikytos duomenų analizei.

num4

Edukuoti

Apmokyti komandą, kaip naudotis Power BI plarforma, kurti naujas ataskaitas ir atlikti analizę.

Įgyvendinti techniniai sprendimai
1
Analitikos sritys
Tam, kad tiksliai identifikuotume pirmuosius žingsnius ir suprastume, kokios integracijos yra būtinos „Ivabaltės“ komandai, suteikėme įmonei finansų konsultaciją ir apibrėžėme duomenų analizės vaidmenį finansų valdymo strategijoje. Duomenų analitikos prioritetu įvardinome finansų ir pardavimų modulius. Suformavome finansų ir pardavimų analizės modelius (verslo terminologija, visiems vienodai suprantami rodikliai, tipinės ataskaitos), atitinkantį įmonės veiklą.
2
Finansų analitikos modulis
Finansų analitikos modulis. Bendradarbiaudami su įmonės darbuotojais, įdiegėme finansų modulį, kuris apjungė duomenis iš Labbis ir Axapta apskaitos sistemų bei papildomų duomenų šaltinių ir pritaikė juos analizei.
3
Pardavimų analitikos modulis
„Ivabaltė“ duomenis apie pardavimus taip pat gaudavo iš Labbis ir Axapta apskaitos sistemų, kurios nėra pritaikytos duomenų analizei. Įdiegėme pardavimų analitikos modulį, kuris apjungė duomenis iš abiejų sistemų bei leido bendrovei analizuoti pardavimų duomenis įvairiais pjūviais ir, prireikus, juos modeliuoti. Taip pat, šis modulis padėjo pažinti, kaip pardavimų duomenys galėtų būti pagerinti detalesnei analizei.
4
Mokymai
Sukūrę finansų ir pardavimų modulius, apmokėme komandą, kaip naudotis Power BI plarforma, kurti naujas ataskaitas ir atlikti analizę tam, kad būtų galima vadovautis duomenimis kasdien.
Rezultatai

„Ivabaltės“ veiklai pritaikius finansų ir pardavimų modulius bei migravus buhalterinės apskaitos sistemą, įmonės veiklos rezultatus tapo įmanoma stebėti realiu laiku. Tai leido bendrovės vadovei pasitelkti duomenis bendraujant su skyrių vadovais ir priimant strateginius sprendimus. Prie „Ivabaltės“ prisijungus plėtros vadovui, duomenų analizė pravertė kuriant ir įgyvendinant plėtros strategijas bei optimizuojant veiklą. Pritaikiusi pirmuosius, finansų ir pardavimų duomenis, analizei ir įgudusi naudoti verslo duomenis kasdienėje veikloje, „Ivabaltės“ komanda galės nesunkiai ir toliau plėsti duomenų analitikos apimtį bendrovėje.

Pirminį analitikos poreikį ir lūkestį, kad naudojant analitikos priemones bus galima geriau suprasti įmonės veiklos būklę, vadovybė turėjo – įmonėje anksčiau dirbę darbuotojai rengė ataskaitas pagal poreikį, dažniausiai – bendrovės vadovui. Darbuotojų pasikeitimas bei įdiegtos naujos sistemos lėmė tai, kad analitika nebuvo palaikoma, todėl galiausiai nustojo būti naudojama.

Šiuo projektu kėlėme tikslą vadovų komandą laipsniškai supažindinti su analitikos principais bei įrankiais, parodyti naudą kiekvienam individualiai ir bendrai įmonei. Tokiu būdu paklojome pagrindą tvariam analitikos įrankių ir gebėjimų diegimui įmonėje.

Įgyvendinti Ilgalaikiai rezultatai
1
Analitikos sritys
Vadovų komanda savarankiškai mato susistemintą informaciją – visi rodikliai pateikiami įmonės lygmeniu gali būti detalizuoti skyriaus ar kitais pjūviais
2
Pardavimų analitikos modulis
Savaitinių, mėnesinių ar ketvirtinių susirinkimų metu įmonės rezultatų peržiūra vyksta naudojant analitines ataskaitas
3
Pardavimų analitikos modulis
Pradėjus stebėti duomenis, duomenų registravimas ir mėnesio uždarymas tapo savalaikis
4
Finansų analitikos modulis
Susisteminus duomenis, nustatyti duomenų netikslumai, parengtas planas duomenims gerinti
5
Mokymai
Kiekvienas vadovas bent kartą per savaitę peržiūri įmonės rodiklius, reguliarių susitikimų metu vyksta pristatymas, aptarimas, o tuo pačiu ir savaiminė edukacija apie konkrečių rodiklių reikšmę. Peržiūrint duomenis bei nuolat juos aptariant, atrandami duomenų ar interpretavimo netikslumai, keliami nauji klausimai, atsiranda galimybė aiškiau suvokti įmonės veiklą, greičiau reaguoti į besikeičiančią situaciją, drąsiau kelti ir siekti ateities tikslų.

Įdarbinkite turimus duomenis pardavimų augimui!

Susisiekite su mumis - pasidalinsime patirtimi, kai duomenys padeda veikti kur kas efektyviau ir aiškiau